Slovník pojmů

 

 

A

Ablace
snesení (chirurgické odstranění) orgánu

Alopecie
ztráta vlasů, holohlavost Anémie
chudokrevnost, nedostatek červených krvinek Apoptóza
programovaná smrt buněk

 

B


Benigní
nezhoubný

Biopsie
odběr části tkáně k histologickému vyšetření, odhaluje charakter nádoru

 

C


CT
počítačová tomografie, podrobné vyšetření orgánů těla, výsledný obraz se zpracovává na počítači

Cytostatika
látky, které utlumí dělení nádorových buněk

 

D


Devitalizace
odstranění nádoru podvázáním

Diagnóza
rozpoznání a určení choroby

 

E


Edém
otok

Empatie
vcítění se do pocitů druhých lidí Enzymy
bílkovinné látky, které řídí reakce při látkové výměně Epitéza
prsní náhrada Excize
chirurgické odstranění části orgánu nebo nádoru

 

F


Fibróza
zmnožení vaziva v tkáni

 

G


Galaktorea
samovolný odtok mléka z mléčné žlázy

Gastroskopie
vyšetřovací metoda k zobrazení vnitřního povrchu žaludku

 

H


Histologické vyšetření
název pro mikroskopické vyšetřování odebraných malých částí orgánů či tkání

Hormon
chemická látka, kterou v těle vytvářejí speciální žlázy (nadledviny, štítná žláza, hypofýza, pohlavní žlázy)

 

CH


chemoterapie
léčba pomocí cytostatik, při níž jsou nádorové buňky buď ničeny, nebo je jim bráněno v růstu nebo v množení

 

I


Inhibitor
látka schopná tlumit určitý děj

 

K


Karcinom
zhoubný nádor

Karcinogeny
látky, které mohou způsobovat rakovinu Kancerofobie
chorobný strach z rakoviny Kachexie
výraz pro nepřiměřený úbytek hmotnosti (váhy) vlivem jakéhokoliv onemocnění Konizace
chirurgické odstranění plochy děložního čípku Krevní obraz
laboratorní vyšetření určující počet červených a bílých krvinek a krevních destiček ve vzorku krve Kvadrantektomie
chirurgické odstranění pouze čtvrtiny prsu

 

L


lymfedém
otok, vzniklý městnáním lymfatického systému

Laparoskopie
vyšetřovací metoda k zobrazení dutiny břišní, zároveň miniinvazivní léčebná metoda Leukemie
zmožení zhoubně změněných bílých krvinek Lymfatické uzliny
malé uzlíky, které jsou rozmístěny v průběhu lymfatických cév a slouží k přechovávání buněk imunitního systému, zachycují bakterie nebo nádorové buňky Lymfatický systém
tkáně a orgány (zahrnující kostní dřeň, slezinu, thymus, lymfatické cévy a lymfatické uzliny), které vytváří a přechovávají imunitní buňky, a které se podílejí obranyschopnosti organismu Lymfedém
otok vzniklý městnáním lymfatického systému Lymfom
zhoubné zduření lymfatické uzliny

 

M


Maligní
zhoubný

Mamma
prs Mammografie
rentgenové vyšetření prsu Mastektomie
chirurgické odstranění prsu Melanom
zhoubný pigmentový nádor kůže Metastáza
rozsev zhoubného nádoru Mutace
změna genetické informace na úrovni DNA, která může vést ke vzniku rakoviny

 

N


Nauzea
nevolnost

Neoplasma
latinské označení pro novotvar

 

O


Onkologie
vědní obor, který se zabývá nádory a vším, co s nimi souvisí

Onkomarker
termín označující specifické látky, které se uvolňují z nádoru a volně obíhají v krvi

 

P


Paliativní léčba
péče o pacienty v konečném stadiu rakoviny, která tlumí příznaky onemocnění

Polyp
nezhoubný útvar, který vyrůstá ze stěny střeva Prekanceróza
stadium abnormálních změn ve tkáni, které může přejít ve zhoubný nádor Prevence
předcházení nemoci Prognoza
předpokládaný průběh onemocnění Progrese
postup onemocnění, jeho zhoršování Punkce
získání tekutiny nebo tkáně nabodnutím a nasátím do stříkačky

 

R


Radikální operace
úplné odstranění nádoru či celého orgánu

Radioterapie
léčba ozařováním Recidiva
znovuobjevení se nádoru v místě, kde byl už jednou odstraněn Remise
stav, kdy došlo k úplnému odstranění rakovinné tkáně

 

S


Screening
použití diagnostických metod k vyhledávání rizikových nebo nemocných osob, osob zdánlivě zdravých, bez příznaků onemocnění

Staging
vyšetření, které slouží k posouzení rozsahu choroby a zařazuje nemoc do určitého stádia Symptom
příznak

 

T


transfúze
podání plné krve nebo jiných krevních přípravků

Tumor
masa buněk (zmnožení buněk)

 

U


Ultrasonografie
zobrazení orgánů ultrazvukem

 

V


Vakcína
očkovací látka z oslabených nebo mrtvých mikrobů jako prevence či léčba infekcí

Vedlejší účinky
potíže, které se objeví během užívání léků (únava, nevolnost, zvracení, snížený počet krvinek, padání vlasů)

 

 

Z

 

Zapping
metoda neinvazivního oslabení až odstranění rakoviny z lidského těla

 • postele z masivu
 •  
 • inzerce na e-rakovina
 •  
 • postele z masivu Brno
 •  
 • postele z masivu Ostrava
 •  
 • postele z masivu Plzen
 •  
 • postele z masivu Olomouc