Osm nových chemikálií které zapříčiňují rakovinu

 

 

Nováčci na karcinogenním seznamu:

 

8 nových příčin rakoviny:

 

Látky, které američtí úředníci nově přidali do seznamu karcigenních substancí:

 

 

 • Aristolochová kyselina– látka rostlinného původu se v minulosti objevila v některých přípravcích tradiční čínské medicíny. Všechny výrobky, které ji obsahují, jsou však dnes v USA i v Evropě zakázány.
 • Formaldehyd– jeho nejběžnějším zdrojem je cigaretový kouř. Avšak formaldehyd se běžně používá v mnoha odvětvích průmyslu a je obsažen například i v nábytku z dřevotřísky, ze kterého se může uvolňovat do ovzduší.
 • Styren– používá se k výrobě polystyrenu, avšak výrobky z polystyrenu jsou na rozdíl od styrenu neškodné.
 • Kaptafol– jedná se o účinný fungicid (prostředek k hubení hub), proto se dříve hojně užíval v zemědělství.
 • Směs wolframkarbidu a kobaltu(takzvaný tvrdokov) – tento materiál je nebezpečný, pouze pokud se jeho mikroskopické částečky uvolňují do ovzduší. Po vdechnutí do plic mohou mít karcinogenní účinky.
 • Některé druhy skelné vaty– také mikroskopická vlákna skelné vaty, pokud jsou vdechována, mohou působit jako karcinogen.
 • Nitrotoluen– používá se v průmyslu, například při výrobě barev. Z průmyslových závodů může unikat i do ovzduší nebo do půdy.
 • Ridelin– alkaloid pocházející z rostlin vyskytujících se na západě USA. Tam se může dostávat například i do mléka krav, které tyto rostliny spásají.

 

 • postele z masivu
 •  
 • inzerce na e-rakovina
 •  
 • postele z masivu Brno
 •  
 • postele z masivu Ostrava
 •  
 • postele z masivu Plzen
 •  
 • postele z masivu Olomouc