Jádra z meruněk ničí rakovinové buňky

 

 • Jádra z meruněk ničí rakovinové buňky bez vedlejších účinků

  Jádra z meruněk ničí rakovinové buňky bez vedlejších účinků


  V roce 1952 došel biochemik Dr. Ernst Krebb, Jr. působící v San Francisku k výsledku, že rakovina je metabolická reakce na špatnou stravu a že živina chybějící v jídelníčku moderního člověka může být rozhodůjící k jejímu překonání.

  Jeho výzkum vedl k nalezení sloučeniny, která je obsažena ve více než 1200 jedlých rostlinách vyskytující se ve volné přírodě.

  Tato sloučenina se nazývá amygdalin.  Výsledky výzkumu byly natolik přesvědčivé, že rozhodnutí odborníků o přeřazení bylo jednohlasné.

 

 

Amygdalin obsahuje čtyři složky: dvě jsou glukózy, jedna benzaldehyd a jedna kyanid. Správně, kyanid a benzaldehyd jsou jedy, když jsou uvolněny nebo vypuštěny jako čisté molekuly nenavázané na další molekulární formace. Mnoho >potravin obsahujících kyanid je bezpečných, protože kyanid zůstává navázán a uzavřen jako část jiné molekuly a tudíž nemůže ublížit.

V normálních buňkách se nalézá enzym, který volné molekuly kyanidu chytá a činí je neškodnými tím, že je spojuje se sírou. Tento enzym, jenž podněcuje reakci a volné molekuly kyanidu váže na síru, se nazývá rhodanáza. Spojením kyanidu a síry vzniká kyanatan, který je neutrální látkou. Snadno poté vychází ven s močí a normální buňky nepoškodí.

 

Jenže nádorové buňky nejsou normální. Obsahují enzym, který ostatním buňkám schází, beta-glukosidázu. Tento enzym, prakticky výlučně se objevující v rakovinových buňkách, je molekulami amagdylinu považován za "odblokující enzym". Ten vypouští oba benzaldehyd a kyanid, vytvářející jedovatou směs spolupracující nad možnosti jednotlivých složek. Takhle beta-glukosidáza rakovinové buňky donutí k autodestrukci.

 

Amygdalin neboli laetril ve spojení s ochrannými enzymy ve zdravých buňkách a s odblokujícími enzymy z rakovinových buněk je tudíž schopnen zničit rakovinové buňky bez ohrožení zdravých buněk. Naproti tomu stojí chemoterapie, která zabíjí mnoho dalších buněk a snižuje schopnost imunitního systému, zatímco ničí neurčité množství rakovinových buněk.

 

 

Tyto rakovinové buňky mají tendenci znovu se navracet a zjevují se na jiných místech, protože pacientovo celkové zdraví bylo pozničeno vše prostupujícími chemo toxiny.

Rakovinový průmysl prohlásil pevným bodem charakterizujícím vyléčení z rakoviny období 5 let bez jejího výskytu.

Podle odhadů se z těch, kteří podstoupí AMA trojitou léčbu pro léčení rakoviny – operaci, ozařování a chemoterapii, nedočká pětiletého období bez rakoviny více než pouhá 3%.

 

 

Mimo zeslabující vedlejší efekty těchto postupů jsou i znatelně dražší.

Pro člověka s rakovinou je ovšem třeba velkého množství denní dávky B17, aby mohl amygdalin proniknout do buněk s beta-glukosidázou. Důvodem je fakt, že některé molekuly amygdalinu budou neutralizovány normálními buňkami obsahujícími rhodanázu.

 

Mnoho z lékařů, kteří používají laetril, má 85% úspěšnost léčby u těch pacientů s rakovinou, kteří neabsolvovali větší množství klasického řezání, pálení a otrávení, což je standardní postup – a u těch, kteří se k laetrilové léčbě uchýlí až jako k poslední možnosti, po tom co jim už konveční medicína nemá co nabídnout, dosahuje úspěšnost léčby pouze 15%.

 

V Mexiku se nachází jedna klinika, která tvrdí dokonce 100% úspěšnost.

 

Mohlo by Vás zajímat:

 

 • postele z masivu
 •  
 • inzerce na e-rakovina
 •  
 • postele z masivu Brno
 •  
 • postele z masivu Ostrava
 •  
 • postele z masivu Plzen
 •  
 • postele z masivu Olomouc